Statushouders

UItzenden & detacheren

JobC

Job Coöperatie (JobC) bemiddelt al ruim 20 jaar in vaste en tijdelijke banen, met name in de sectoren logistiek,
techniek en bouw. Dit doen wij in de vorm van uitzenden en detacheren.

Een nieuw initiatief dat wij ontwikkeld hebben in nauw overleg met onze opdrachtgevers is ons mobiliteitscentrum.

Daarmee zijn we gestart in 2017 onder de naam JobC.
JobC richt zich op de duurzame begeleiding van statushouders naar werk, vanuit de vraagzijde van de markt.

Dit is een landelijk samenwerkingsverband van ondernemers en professionals. Met als gemeenschappelijke factor dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staat.

20+
jaren ervaring
Persoonlijke aandacht

Volop persoonlijke aandacht omdat ú centraal staat.

Alvorens wij een arbeids- en inburgeringstraject opstarten, heeft u een vrijblijvend en gratis intake gesprek met één van onze ervaren loopbaanadviseurs.

Samen met begeleidende instanties. In dit gesprek brengen wij uw persoonlijke situatie in kaart en polsen wij waar de speerpunten liggen om tot een op maat gesneden advies te komen voor de opzet van uw bemiddeling en arbeids- inburgeringstraject. Wij leggen dit advies aan u voor, zodat zowel u als de gemeente exact weten welke dienstverlening onder welke uitvoeringsvoorwaarden is overeengekomen.

Eventuele tussentijdse rapportages over de voortgang van het traject leggen wij eerst aan u voor ter goedkeuring alvorens deze naar de gemeente worden toegezonden. U kunt er verzekerd van zijn dat wij vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons tijdens het leer- werk traject geeft.

Intake op basis van gerichte vragen wordt een stappenplan opgesteld met de statushouder waarbij einddoelen zijn benoemd en taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Job-begeleiding vraagt om een combinatie van toezicht en activiteiten en zal door diverse organisaties worden verricht. Bijvoorbeeld begeleider van de  gemeente, taalschool, job coaching op het werk en werkbegeleider van de toekomstige werkgever.

Wij zetten uw kandidaten positief in beweging!

Voor de statushouder in kwestie denken wij creatief mee in nieuwe kansen op werk, waardoor hij/zij binnen afzienbare tijd zicht krijgt op een duurzaam inkomen. De gemiddelde looptijd van onze trajecten varieert van 6 tot 18 maanden. Zo wordt bij een statushouder de onzekerheid over de toekomst omgebogen in zelfvertrouwen.

Door het onderkennen van eigen talenten, competenties en persoonlijke drijfveren komen mensen in die periode weer positief in beweging.